Trần Thanh Tú

Bác sĩ Nhi khoa

PGS.TS Trần Thanh Tú đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và nguyên là Trưởng khoa Điều trị tự nguyện A – BV Nhi Trung Ương, Phó viện trưởng – Trưởng phòng nghiên cứu Phòng nghiên cứu dịch tễ và sức khỏe cộng đồng – Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Thanh Tú tốt nghiệp chuyên ngành Nhi Khoa – Đại học Y Hà Nội năm 1991, Thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa năm 1995, Tiến sĩ chuyên ngành Nhi – Nội tiết và chuyển hóa năm 2011.

"Sức khoẻ là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn"

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để lên lịch cuộc hẹn